De mondhygiëniste

Wat is een mondhygiëniste?
Een mondhygiëniste is een HBO opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiëniste is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiëniste is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel ‘mondhygiëniste’ is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiëniste.

Wat doet de mondhygiëniste?
De taken die de mondhygiëniste uitvoert zijn in eerst instantie gericht op preventie (het voorkomen van cariës en tandvleesaandoeningen).
Daarnaast voert de mondhygiëniste ook curatieve taken uit (=gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.
Voorbeelden van werkzaamheden zijn:
-Het uitvoeren van mondonderzoek en indien nodig maken van rontgenfoto’s en/of gebitsafdrukken.
-Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voeding op het gebit.
-Het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging.
-Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging waarbij plaque, tandsteen een aanslag worden verwijderd.
-Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van sealant, fluoride e.d.
-Polijsten van vullingen
-Bleken
-Verdoven

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiëniste aan te raden?
Uiteraard is het verstandig om zo jong mogelijk naar een mondhygiëniste te gaan. Maar in ieder geval als:
-het tandvlees bloedt bij het poetsen
-tanden of kiezen los gaan staan
-het tandvlees rood en gezwollen is en niet meet strak om de tanden en kiezen sluit
-het tandvlees terugtrekt
-er regelmatig gaatjes ontstaan
-er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
-er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
-mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

Waar is de mondhygiëniste werkzaam?
De mondhygiëniste kan in veel verschillends werkvelden binnen de mondzorg werkzaam zijn, o.a.:
-in een praktijk van een tandarts
-in een eigen praktijk (vrije vestiging)
-in het ziekenhuis bij een kaakchirurg
-in een orthodontie praktijk
-in een verpleeghuis

Wat te doen bij een klacht?
Een behandelend mondhygiëniste zal al het mogelijke doen de patiënt de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst kan een patient altijd een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van de NVM, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Aanvullende informatie over procedures kunt u verkrijgen via www.mondhygienisten.nl.

© Copyright - Praktijk voor Mondhygiëne Romana Emmerik