Werkwijze

Via deze pagina wil ik u alvast wat meer informatie geven over de eerste behandelingen in de praktijk en de inhoud daarvan. Het eerste bezoek in de praktijk is een kennismaking, onder andere gericht op de opbouw van vertrouwen tussen de patient en mondhygiëniste. Tijdens dit bezoek zullen de volgende punten behandeld worden:
-invoeren adresgegevens en medische gegevens
-het in kaart brengen van de staat van uw gebit en tandvleesconditie
-bespreken van de staat van uw gebit en tandvlees
-uitleg en voorlichting mondhygiëne (+ evt. foldermateriaal)
-bespreken behandelplan
-bespreken van uw vragen
-begroting meegeven voor de geplande behandelingen
-afspraken maken voor de behandelingen
De duur van deze eerste afspraak is ongeveer 60 min.

Nadat de initiële (begin-)behandelingen zijn afgerond zal er een afspraak gemaakt worden voor over 3 maanden. Dat is de herbeoordeling. Tijdens dit bezoek zullen de volgende punten behandeld worden:
-controle mondhygiëne
-het in kaart brengen van de staat van uw gebit en conditie van het tandvlees na initiële behandeling
-het nalopen van het gebit op eventueel nieuw gevormd tandsteen/aanslag
-bespreken nazorgtraject (recall)
De duur van deze afspraak is ongeveer 45 tot 60 min.

De nazorg kan bestaan uit meerdere controles per jaar. Dit verschilt per persoon en kan pas worden vastgesteld na de herbeoordeling.

Het is altijd mogelijk uw voorkeur voor de behandelend mondhygiëniste aan te geven. Echter hebben we wel ieder onze eigen vaste werkdagen.

© Copyright - Praktijk voor Mondhygiëne Romana Emmerik